STREVER DU?

Hjelp i sikte!

IKKE

gi deg!

Du kan

LYKKES!

Søk

KOMPETANSE!

Fokus på

VERDISKAPING!

TA SPRANGET

–bli gründer!

Nettverk

Vi oppfordrer til nettverksbygging, legger til rette for møteplasser og kobler mennesker og bedrifter for å stimulere til videre utvikling.

Dokumentarkiv

Klikk her for å komme til en oversikt på nedlastbare dokumenter fra Rørosregionen Næringshage.

Etablererveiledning

Vi veileder gründere og nyetablerte gjennom tilgang på kompetanse og nettverk.

seminar og kurs

Vi arrangerer møter, seminar og kurs både for våre egne medlemsbedrifter i næringshagenettverket og øvrige bedrifter i regionen.

Hjelper deg

Vi hjelper bedrifter i innovasjons- og utviklingsprosjekt for å skape større lønnsomhet, trygge arbeidsplasser og nye.

Fjelltrainee

Fjelltrainee er en regional traineeordning for små og store bedrifter, kommuner og andre offentlige virksomheter.